اطلاعات تماس

کارتخوان فروشگاهی

image
image

کارتخوان فروشگاهی نوع خاصی از دستگاه کارت‌خوان است که در آن امکان اتصال به نرم افزارهای حسابداری و صندوق‌های فروشگاهی فراهم می‌شود. به گونه‌ای که پس از خرید از فروشگاه، قیمت فاکتور توسط نرم‌افزار حسابداری به دستگاه کارت‌خوان ارسال شده و دارنده خریدار، تنها با کشیدن کارت خود و وارد نمودن رمز کارت ، عملیات پرداخت را انجام می دهد.

مزایا

  • پرسرعت
  • ایمن
  • کاربری آسان

کارتخوان فروشگاهی نوع خاصی از دستگاه کارت‌خوان است که در آن امکان اتصال به نرم افزارهای حسابداری و صندوق‌های فروشگاهی فراهم می‌شود. به گونه‌ای که پس از خرید از فروشگاه، قیمت فاکتور توسط نرم‌افزار حسابداری به دستگاه کارت‌خوان ارسال شده و دارنده خریدار، تنها با کشیدن کارت خود و وارد نمودن رمز کارت ، عملیات پرداخت را انجام می دهد.